บริจาคโลหิต 60

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.  เทศบาลตำบลพนมสารคามจัดศูนย์รับบริจาคโลหิต ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พนมสารคาม ชั้น 2

โดยในการนี้ นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ตรวจเยี่ยม ทักทาย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมปฏิบัติงานในการรับบริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พนมสารคาม ชั้น 2

ในการนี้เทศบาลตำบลพนมสารคามขอขอบพระคุณ คุณโกศล โคมทอง ผู้จัดการโรงน้ำแข็ง ส.สยาม คุณสมพิศ เพ็งบุปผา (ร้านขนมเจ้แป๊ว) ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งพิทักษ์ ปิโตรเลี่ยม บริษัทโตโยต้าวัน สาขา พนมสารคาม ที่ให้การอนุเคราะห์อาหาร ของว่าง และน้ำแข็งแก่ผู้มาบริจาคโลหิต ด้วยใจอันเป็นกุศลเสมอมา .....

Visitors: 86,596