ฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560

วันนี้ 24เม.ย.60 เวลา 18.30 นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นักกีฬา ให้การตอนรับ ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติดคัพ ครั้งที่ 13 โดยการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ประเภทอาวุโส อายุ 40 ปีขึ้นไป และประเภทประชาชนทั่วไป จัดการแข่งขันกีฬา ณ บริเวณ สนามฟุตซอลวัดท่าเกวียน

Visitors: 84,200