อรรม อ.ส.ม. เทศบาลตำบลพนมสารคาม

วันนี้ (18 เม.ย.60) เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอ คุณธนู บุญเจริญ ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่สมาชิกอสม.ทต.พนมสารคาม เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 80 คน  

จากนั้นเวลา 13.00 น. สมาชิก อสม. ทต.พนมสารคาม ร่วมรดน้ำขอพร นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม และ นายกมล ชื่อมณีสวรค์ รองนายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาส วันสงกรานต์ซึ่งถือเป็น วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย

Visitors: 84,199