ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 2560

วันนี้ 19 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลพนมสารคาม กำลังให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดท่าเกวียน ให้บริการถึง 12.00 น.ค่ะ 

>> การให้บริการทำหมันสุนัขและแมว โดยปศุสัตว์อำเภอ จะให้บริการในวันนี้เพียงวันเดียวเท่านั้น ให้บริการถึงเวลา 12.00 น.ค่ะ <<

Visitors: 86,434