ลงพื้นที่วันไหลพนมสารคาม 2560

นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม  นายกมล ชื่อมณีสวรค์ และนายกวีพัฒน์ มั่นเจริญ รองนายกเทศมนตรี ร่วมงานนำเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยในการเล่นน้ำสงกรานต์  

ในวันไหลพนมสารคาม  15  เมษายน  2560 

เจ้าหน้าที่งานป้องกันดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย ร่วมกับ สภ.พนมสารคาม 

ขอบคุณพี่น้องประชาชน ส่วนใหญ่ ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำขอเจ้าหน้าที่ เล่นน้ำด้วยความสุภาพ ไม่พกพาอาวุธและเครื่องดื่มมึนเมา และสิ่งเสพติด

Visitors: 84,200