ประเพณีสงกรานต์ 2560

 นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม  นายกมล ชื่อมณีสวรค์ และนายกวีพัฒน์ มั่นเจริญ รองนายกเทศมนตรี ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในโอกาส วันสงกรานต์ซึ่งถือเป็น วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย 

โดยในงานมีทั้งกิจกรรมก่อพระทราย รดน้ำขอพงผู้สูงอายุ สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย

Visitors: 84,200