สำรวจตรวจสอบฝาท่อชำรุดเพื่อซ่อมแซม

วันนี้ เวลา 14.00 น. นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายกฤตานน คงมงคล ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นหน้างาน บริเวณ ชุมชนสวนมะม่วง ชุมชนโชคชัย ชุมชนพนมแลนด์ ชุมชนตลาดท่าเกวียน 4 เพื่อตรวจสภาพและวัดขนาดฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด พร้อมทั้งจะดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชน ตามนโยบายท่านนายกเทศมนตรี

Visitors: 84,200