อบรมการป้องกันอัคคีภัยและวิธีใช้เครื่องดับเพลิงที่ถูกต้อง

โรงเรียน พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา จัดโครงการ อบรม การป้องกันอัคคีภัยและวิธีใช้เครื่องดับเพลิงที่ถูกต้อง ภาพบรรยากาศ การสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงและถังแก๊ส ณ โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา น้องๆ นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในอบรมเป็นอย่างดี

Visitors: 89,121