ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ชุมชนโชคชัย

วันนี้ 3 ก.พ.60 เวลา 13.30 น. นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรี รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ กำหนดจุดติดตั้งเครื่องออกกำลังกายในชุมชนรวมกับประธานและคณะกรรมการชุมชน โดยจะติดตั้งเครื่องออกกำลังกายในชุมชนเพิ่มจำนวน 30 จุด และดำเนินการติดตั้งที่สวนสาธารณะหนองพาน จำนวน 10 จุดVisitors: 84,197