งานอาหารปลอดภัย ปี 2559

งานอาหารปลอดภัย ปี 2559

24-26กพ. 59  ณ ทต.พนมสารคาม

รับสมัครร้านอาหาร ร้านโอทอป เบ็ดเตล็ด พันธุ์ไม้✨

วันที่ 9 ก.พ. 59

เวลา 9.00 - 12.00น. ณ เทศบาล ทต.พนมสารคาม

เอกสารใช้สำเนาบัตรประชาชน 1ใบ สำหรับผู้ประกอบการนำเกียรติบัตรการอบรมมาด้วยนะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.พนมสารคาม 

โทร 0-3855-1881 ต่อ 104

Visitors: 83,985