กิจกรรมประชุมประจำเดือน อสม.เทศบาลพนมสารคาม

ภาพบรรยากาศ น่ารักๆ ในการประชุมสมาชิกอสม. ทต.พนมสารคาม ประจำเดือนมกราคม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา 
สมาชิกอสม. มอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้แก่ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ โดยท่านนายกนิกร จันธรรมาพิทักษ์ ได้กล่าวขอบคุณ สมาชิก อสม. ทุกท่าน ที่ได้ เสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 
ซึ่งบรรยากาศของการประชุมในครั้งนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุขและความสนุกสนาน


Visitors: 86,435