ซ่อมแซมใบพัดบ่อบำบัดน้ำเสีย

วันนี้ (20ธ.ค.59) เวลา 15.00 น. นายบรรจบ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ชุมชนโชคชัย เพื่อดำเนินการซ่อมแซมใบพัดในบ่อบำบัดน้ำทิ้ง ที่ใช้ในการบำบัดน้ำทิ้งจากบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนชาวชุมชนโชคชัยทั้งหมด โดยการตีน้ำเพิ่มออกซิเจนและเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อพักน้ำ เพื่อปรับสภาพน้ำก่อนปล่อยลงยังแหล่งน้ำสาธารณะ

ซึ่งชุมชนโชคชัยถือเป็นชุมชนต้นแบบในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม มีการคัดแยกขยะธนาคารขยะ ธนาคารน้ำมัน และการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างครบวงจรพี่น้องประชาชนท่านใดหรือหน่วยงานใดที่มีความสนใจจะขอข้อมูลหรือติดต่อเข้าศึกษาดูงานติดต่อประสานงานได้ที่ งานสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ โทร 038-551881 ต่อ 104

Visitors: 84,200