ประชุมกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม

 วันที่  7 ธ.ค.59 เวลา 09.30 น. นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ ประธานกลุ่มอาชีพ ทต.พนมสารคาม และสมาชิกกลุ่มอาชีพร่วมประชุม ประจำเดือนธันวาคม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ล่วงหน้า และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของกลุ่มในรอรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ณ ศาลาการเรียนรู้วัดท่าเกวียน

Visitors: 89,121