บริการประชาชน : ตัดกิ่งไม้ชุมชนบ้านบ้าน

 เทศบาลตำบลพนมสารคาม กำลังดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ละสายไฟฟ้าบริเวณชุมชนบ้านบาน 

 

วันนี้ (25 พ.ย.59) เวลา 10.00น. นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ละแนวสายไฟฟ้าบริเวณชุมชนบ้านบานและวัดท่าเกวียน 

หากพี่น้องประชาชน พบเห็นกิ่งไม้อยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง อย่าดำเนินตัดแต่งเองโดยเด็ดขาด แม้ว่าจะเป็นต้นไม้ภายในบ้านขอท่านโดยขอให้ท่านแจ้งไปที่การไฟฟ้า หรือแจ้งที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลฯ จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการให้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกท่าน ด้วยความปรารถนาดี...จากเทศบาลตำบลพนมสารคาม

งานป้องกัน โทร 038551551Visitors: 84,200