กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลพนมสารคามร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยขบวนรถนางสงกรานต์ ขบวนรถพระพุทธโสธร ขบวนประชาชนจากทุกหน่วยงาน กิจกรรมการมอบรางวัลผู้สูงอายุดี่เด่น กิจกรรมสรงน้ำพระแฃะกิจกรรมการถวายกองกฐิน

Visitors: 84,199