พิธีถวายพวงมาลา วันปิยะมหาราช

วันนี้ (๒๓ ต.ค. ๕๙)เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคามนำคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม โดยมีท่านสมศักดิ์ ทองกัญชร
นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธี

Visitors: 89,118