พิธีถวายน้ำสรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

"พิธีถวายน้ำสรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ"
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ข้าราชการ ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนชาวพนมสารคาม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม 
และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้ที่ สำนักงาน เทศบาลตำบลพนมสารคาม ในวันและเวลาราชการ

 

Visitors: 84,200