ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

มาบัดนี้ดวงประทีปที่ส่องสว่างกลางใจของเราชาวไทยตลอดกาล ได้ดับลงแล้ว .....
ในนามเทศบาลตำบลพนมสารคาม ขอให้พวกเราทั้งหลายจงตั้งมั่นอยู่ในความสงบ ดำรงอยู่ในพระบรมราโชวาทที่ตรัสไว้ในทุกๆวาระ ขอให้พวกเราชาวพนมสารคามทั้งหลาย จงสำรวมกัลยาณจิต อุทิศกัลยาณผล ที่ได้บำเพ็ญให้เป็นไป น้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ....
 
และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559

 
เวลา 20.00 น. ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวพนมสารคามทุกท่าน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ศาลาหอฉัน ชั้นบนวัดท่าเกวียนอำเภอพนมสารคาม โดยพร้อมเพียรงกัน
การแต่งกาย - ชุดไว้ทุกข์ แต่งกายสุภาพ
ท้ายที่สุดนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวพนมสารคามทุกท่านร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญด้วยการสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา รักษาศีล ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดระยะเวลา 1 ปี จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน เทศบาลตำบลพนมสารคาม ...
 
 
Visitors: 89,119