การประชาคมคัดเลือกผู้แทนท้องถิ่น

วันนี้ (10ต.ค.59) เวลา 14.00 น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมประชาคม เพื่อเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เทศบาลตำบลพนมสารคาม

 

โดยนายกนิกร ขอขอบคุณพี่น้องประชาชทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และให้กำลังใจท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาเทศบาลฯ

โดยให้ท่านพึงระลึกได้ว่า ท่านคือผู้ที่มีความเสียสละต่อส่วนร่วม ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนมสารคาม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของเมืองพนมสารคามบ้าน...ของพวกเราครับ


ในนามตัวแทนของผู้บริหารท้องถิ่น ผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมและ มีส่วนร่วมในการสร้างความก้าวหน้าของเมืองพนมสารคาม มา ณ โอกาสนี้

นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม...

Visitors: 83,978