เทศกาลถือศีลกินเจ

 เทศบาลตำบลพนมสารคามร่วมกับ โรงเจเพ็กเคยตั๊ว จัดกิจกรรมถือศีลกินเจ โดยกำหนดการเทศกาล ถือศีล กินเจ ประจำปี 2559

ณ โรงเจเพ็กเคยตั๊ว  มีดังนี้  
3 ต.ค. ไหว้ขนม (เจคี้แรก)
6 ต.ค. ไหว้ขนม (เจคี้สอง)
7 ต.ค. ลอยกระทง
8 ต.ค. ซิโกว ทิ้งกระจาด
9 ต.ค. ไหว้ขนม (เจคี้สาม)
10 ต.ค. ส่งเจ้าช่วงเช้า
ขนมเจ ชุดละ 100 บาท

Visitors: 86,436