กลุ่มดอกไม้จัน

>>ดอกไม้จันทน์...กลุ่มอาชีพ ทต.พนมสารคาม<<

กลุ่มดอกไม้จันทน์...กลุ่มเล็กๆ นี้ สร้างสรรค์งานด้วยใจ โดยสมาชิกกลุ่มอาชีพ ทต.พนมสารคาม จัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา

#แทนคำอาลัย...ด้วยงานประดิษฐ์ฝีมือปราณีต 
#ติดต่อได้ที่ กลุ่มดอกไม้จันทน์ ทต.พนมสารคาม โทร 080-5679967 , 
และ คุณพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ ประธานกลุมอาชีพฯ โทร 089-8922332

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่  !!!

กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหา   การว่างงาน  และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามรถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม  อันเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ดำเนินกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน  โดยมีนางราตรี  ลี้บุญชู เป็นประธานกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคามคนแรก (พ.ศ. 2551 – 2553)  ซึ่งครั้งก่อตั้งกลุ่มมีสมาชิกกลุ่มประมาณ  35  ราย  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลพนมสารคามและศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคาม  (กศน.อ.พนมสารคาม)  ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ  ซึ่งได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลายประเภท  เช่น  การฝึกอบรมนวดฝ่าเท้า จำนวน  30  ชั่วโมง  การฝึกอบรมการทำน้ำยาล้างจาน  น้ำยาซักผ้า  น้ำยาปรับผ้านุ่ม  การฝึกอบรมทำน้ำพริก  การฝึกอบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร  การฝึกอบรมการทำดอกไม้จันท์และของชำร่วย  เป็นต้น

 

ปัจจุบันกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคามบริหารงานโดยนางพวงทอง  วรรณีเวชศิลป์  ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม  และมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มอาชีพ  จำนวน  10  ราย  โดยคณะกรรมการกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคามได้รับการคัดเลือกจากสมาชิก กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม  เมื่อวันที่  17  เมษายน  2553  ซึ่งจะปฏิบัติงานตามวาระ  จำนวน  2  ปี  (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555)  และมีสมาชิกทั้งสิ้น  จำนวน  91  ราย

 

สำหรับการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม นอกจากมีคณะกรรมการกลุ่มอาชีพที่มีนางพวงทอง  วรรณีเวชศิลป์  เป็นประธานกลุ่มอาชีพแล้วนั้น  ยังมีคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม  ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มฯ  รวมทั้งกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม  ยังมีคณะกรรมการ “กลุ่มอาชีพขนมหวาน” ทำหน้าที่ในการผลิตและควบคุมสินค้าที่เกี่ยวกับขนนมหวาน  และคณะกรรมการ    “กลุ่มดอกไม้จันท์”  ทำหน้าที่ในการผลิตและควบคุมคุณภาพดอกไม้จันท์  รวมทั้งมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและดูแลตรวจสอบทรัพย์สินในกลุ่ม 


 

กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหา            การว่างงาน  และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามรถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม  อันเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ดำเนินกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน  โดยมีนางราตรี  ลี้บุญชู เป็นประธานกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคามคนแรก (พ.ศ. 2551 2553)  ซึ่งครั้งก่อตั้งกลุ่มมีสมาชิกกลุ่มประมาณ  35  ราย  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลพนมสารคามและศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคาม  (กศน.อ.พนมสารคาม)  ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ  ซึ่งได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลายประเภท  เช่น  การฝึกอบรมนวดฝ่าเท้า จำนวน  30  ชั่วโมง  การฝึกอบรมการทำน้ำยาล้างจาน  น้ำยาซักผ้า  น้ำยาปรับผ้านุ่ม  การฝึกอบรมทำน้ำพริก  การฝึกอบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร  การฝึกอบรมการทำดอกไม้จันท์และของชำร่วย  เป็นต้น

                                ปัจจุบันกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคามบริหารงานโดยนางพวงทอง  วรรณีเวชศิลป์  ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบล     พนมสารคาม  และมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มอาชีพ  จำนวน  10  ราย  โดยคณะกรรมการกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคามได้รับการคัดเลือกจากสมาชิก       กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม  เมื่อวันที่  17  เมษายน  2553  ซึ่งจะปฏิบัติงานตามวาระ  จำนวน  2  ปี  (พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2555)  และมีสมาชิกทั้งสิ้น        จำนวน  91  ราย

                                สำหรับการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม นอกจากมีคณะกรรมการกลุ่มอาชีพที่มีนางพวงทอง  วรรณีเวชศิลป์  เป็นประธานกลุ่มอาชีพแล้วนั้น  ยังมีคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม  ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มฯ  รวมทั้งกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม  ยังมีคณะกรรมการ กลุ่มอาชีพขนมหวาน ทำหน้าที่ในการผลิตและควบคุมสินค้าที่เกี่ยวกับขนนมหวาน  และคณะกรรมการ           “กลุ่มดอกไม้จันท์  ทำหน้าที่ในการผลิตและควบคุมคุณภาพดอกไม้จันท์  รวมทั้งมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและดูแลตรวจสอบทรัพย์สินในกลุ่ม      

Visitors: 89,118