ประเพณีสงกรานต์ 2559

เทศบาลตำบลพนมสารคามร่วมกับวัดท่าเกวียน จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙

ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ โดยจัดให้มีกิจกรรม ขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธร หลวงพ่อจันทร์ ขบวนรถนางสงกรานต์ กิจกรรมการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี การสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

Visitors: 83,982