นำสมาชิก Care giver ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

ผู้ป่วยติดเตียง...หรือผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ นอกจากอาการป่วยทางร่างกายแล้ว ความเครียดความกังวลต่างๆ อาจทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกหงุดหงิดได้ง่าย และมีสภาวะทางอารมณ์ที่เปราะบาง หัวใจสำคัญ ของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงคือ ผู้ดูแลผู้ป่วยต้องมีความเข้าใจอาการและอารมณ์ของผู้ป่วยให้มากที่สุด ในหลายครอบครัว ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน อาจเกิดภาวะซึมเศร้า หรือปัญหาสุขภาพ โดยไม่ทราบสาเหตุ เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน มีการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง
ขณะนี้ สมาชิก อสม.เทศบาลตำบลพนมสารคามที่เข้าร่วมโครงการ Care giver ทำหน้าที่อาสาสมัคร เพื่อลงพื้นที่ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เพื่อแบ่งเบาภาระ ของผู้ดูแลผู้ป่วย และช่วยพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยแนะนำวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างเหมาะสมและถูกวิธี

ในนามของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพนมสารคาม ขอขอบคุณ สมาชิก care giver ทุกท่านในความเสียสละ ทั้งเวลา แรงกาย และแรงใจ ที่ท่านมีต่อส่วนรวม ขอบพระคุณมากครับ...นิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/phanomcity/media_set?set=a.1019950858083326.1073742236.100002052659648&type=3&pnref=story

Visitors: 84,200