งานจัดระเบียบจราจรสี่แยกพนมสารคาม

วันที่ 9 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 13.30 น.

รองกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองกวีพัฒน์ มั่นเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม นำพนักงานเจ้าหน้างานป้องกันฯ ดำเนินการติดตั้งเสาจราจร เพื่อจัดระเบียบจราจรบริเวณสี่แยกไฟแดง หน้าที่ว่าการไปรษณีย์อำเภอพนมสารคาม ในการนี้เทศบาลตำบลพนมสารคามต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

Visitors: 84,200