งานปีใหม่ศูนย์เด็กเล็ก 2559

วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคามจัดงานปีใหม่ ให้กับเด็กๆภายในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม 
เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กๆตลอดจนมีกิจกรรมการแสดง 
แจกของขวัญของรางวัล และเลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆ ..

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  FACEBOOK 

Visitors: 89,119