ขุดลอกลำรางสาธารณะชุมชนสวนมะม่วง

วันนี้ เวลา 13.00 น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ได้มอบหมายให้รองกวีพัฒน์ มั่นเจริญ ทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำและลำรางสาธารณะในเขตชุมชนสวนมะม่วง เทศบาลตำบลพนมสารคาม โดยรองกวีพัฒน์ ดูแลงานด้านรักษาความสะอาด และภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตำบลพนมสารคาม ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำและทางน้ำทุกแห่งในเขตเทศบาลฯ

ซึ่งระหว่างการทำความสะอากพบว่ามีขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ทับถมกัน จนทำให้น้ำทิ้งจากชุมชนไม่สามารถระบายไปยังแหล่งน้ำสาธารณะได้สะดวก รองกวีพัฒน์ มั่นเจริญ จึงนำรถขุดดินขนาดเล็ก ดำเนินการขุดลอกพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเปิดทางระบายน้ำ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในช่วงฤดูฝนต่อไป..

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 89,134