กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี

วันที่ 8 ส.ค. 2557 เทศบาลตำบลพนมสารคามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี โดยการพัฒนาโบถส์วัดท่าเกวียน ซึ่งมีข้าราชการ พนักงานจ้างจากเทศบาลตำบลพนมสารคาม และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 53,035