กิจกรรมวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม

วันที่ 8 ส.ค. 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคามได้จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2557 โดยมีเด็กก่อนวัยเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ร่วมด้วยนายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศนตรีตำบลพนมสารคาม และนายเกียรติศักดิ์ ภู่กำชัย ปลัดเทศบาล มอบของที่ระลึกให้แก่เด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 86,432