กิจกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขาย้อย จ.เพชรบุรี

วันที่ 24 ก.ค. 2557 เทศบาลตำบลพนมสารคามโดยนายกมล ชื่อมณีสวรรค์และนายกวีพัฒน์ มั่นเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมด้วย น.ส.พรเพ็ญ วัฒนะนุพงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้าง รวมทั้งตัวแทน อสม.เทศบาลตำบลพนมสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขาย้อย จ.เพชรบุรี ที่ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการชมรม อสม.เทศบาลตำบลพนมสารคาม


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 89,118