การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนพนมแลนด์

วันที่ 17 ก.ค. 2557 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลพนมสารคามได้จัดให้มีการประชุมชาวชุมชนพนมแลนด์ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนพนมแลนด์แทนคณะกรรมการฯ เดิม ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยทำการจัดประชุม ณ สวนกมลวัลย์ ชุมชนพนมแลนด์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 89,134