การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนโชคชัย

วันที่ 15 ก.ค. 2557 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลพนมสารคามได้จัดให้มีการประชุมชาวชุมชนโชคชัย เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนโชคชัยแทนคณะกรรมการฯ เดิม ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยทำการจัดประชุม ณ ลานกีฬากลางชุมชนโชคชัย


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 89,122