การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนตลาดท่าเกวียน 1

วันที่ 8 ก.ค. 2557 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลพนมสารคามได้จัดให้มีการประชุมชาวชุมชนตลาดท่าเกวียน 1 เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนตลาดท่าเกวียน 1 แทนคณะกรรมการฯ เดิม ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยทำการจัดประชุม ณ ร้านคุณพัฒน์คาร์แคร์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 89,121