การประชุมกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

วันที่ 8 ก.ค. 2557 กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคามได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกกลุ่มอาชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 86,434