โครงการพัฒนาครอบครัวไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปี 2557

วันที่ 28 มิ.ย. 2557 เทศบาลตำบลพนมสารคาม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลพนมสารคาม จัดโครงการ "พัฒนาครอบครัวไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวระหว่างพ่อ แม่ ลูก และเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่อาเซียน ซึ่งโครงการฯ จัดระหว่างวันที่ 28 - 29 มิ.ย. 2557 ณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 83,989