วันแม่แห่งชาติ 2558

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพนมสารคามประกอบด้วย นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรี นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ นายกวีพัฒน์ มั่นเจริญ รองนายกเทศมนตรี นางสาวพรเพ็ญ วัฒนานุพงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นราชสักการะ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 86,597