กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนสาย 304

วันที่ 23 มิ.ย. 2557 นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ และนายกวีพัฒน์ มั่นเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมด้วย น.ส.พรเพ็ญ วัฒนะนุพงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายสมบัติ คุณเจริญ ผอ.กองช่าง นำเจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ กองช่าง ลงพื้นที่บริเวณเกาะกลางถนนสาย 304 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น เป็นการป้องกันเหตุน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 84,199