วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 14.00 น.
เทศบาลตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
นำโดยนายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม
จัดกิจกรรมปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โ

ดยมีพนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคามร่วมกันทำความสะอาด และพัฒนาสวนสาธารณะหนองพาน โดยเทศบาลตำบลพนมสารคาม จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 นี้ . . .


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 84,200