การตีเส้นจราจรบริเวณตลาดศูนย์การค้าศิริพนม และชุมชนพนมแลนด์

วันที่ 30 สิงหาคม 2558 
นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม
พร้อมด้วยนายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีฯ
นายกวีพัฒน์ มั่นเจริญ รองนายกเทศมนตรีฯ
และนายปานชัย ปิยะนาคร รองประธานสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม

นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการตีเส้นจราจร และสร้างคันชะลอความเร็วบริเวณตลาดศูนย์การค้าศิริพนม
และชุมชนพนมแลนด์

เพื่อจักได้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน และผู้ใช้รถใช้ถนน

เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรบริเวณดังกล่าว...ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 84,200