โครงการพัฒนา ฟื้นฟูและบรรเทาปัญหาน้ำเสียฯ ในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม

วันที่ 22 พ.ค. 2557 นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ออกตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนา ฟื้นฟูและบรรเทาปัญหาน้ำเสียในพื้นที่บริเวณลำรางสาธารณะริมถนนสสายพนม-บ้านสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่าง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรากับเทศบาลตำบลพนมสารคาม


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 84,200