กิจกรรมการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2557

วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลพนมสารคามได้จัดให้มีกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2557 โดยมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป สวดพุทธมนต์ และมีการร่วมทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 84,200