โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557

วันที่ 7 เม.ย. 2557 เทศบาลตำบลพนมสารคามได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งภายในพิธียังมีข้าราชการ คหบดี ประชาชนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 89,119