กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

วันที่ 12 มีนาคม 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคามได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเด็กภายในศูนย์ฯ โดยได้รับเกียรติขากนายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรม


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 84,200