การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2557

นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ในวันที 17 และ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนในปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตน ซึ่งมีคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 10 ชุมชน ประชาชนทั่วไปหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

Visitors: 84,200