โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

วันที่ 11 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลพนมสารคามได้จัดให้มีงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โดมโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) โดยนายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง โดยภายในงานมีการแจกของขวัญ ของรางวัล อาหาร ให้แก่เด็กเข้าร่วมงาน รวมทั้งมีการแจกหมวกนิรภัย จำนวน 800 ใบ ให่แก่เด็กภายในงาน และกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่เด็กอีกด้วย


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 86,596