การจัดโครงการถนนสายอาหารปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกลอฮอล์ มะม่วงดีที่พนมสารคาม ครั้งที่ 9

เทศบาลตำบลพนมสารคาม ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลตำบลพนมสารคาม ชมรมสหกรณ์ชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการถนนสายหารปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ มะม่วงดีที่พนมสารคาม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557 โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจำหน่ายปากหม้อแบบบุปเฟต์ การออกจำหน่ายสินค้า จำหน่ายมะม่วง จำหน่ายพันธุ์ไม้ การจัดการประกวด Miss Food Safety การแข่งขันกินปากหม้อเร็ว การแข่งขันกินข้าวเหนียวมะม่วงเร็ว การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุงและเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดส้มตำมะม่วงลีลา เป็นต้น ซึ่งในพิธีการเปิดงานเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ได้รับเกียรติจากนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล       ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิด
Visitors: 89,118