กิจกรรมสาธิตการระงับอัคคีภัยจากแก๊สหุงต้มของศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดภัย

วันที่ 21 มกราคม 2557 นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานของเทศบาลตำบลพนมสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการระงับอัคคีภัยจากแก๊สหุงต้มในเบื้องต้น ซึ่งจัดโดยศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดภัยชุมชนตลาดท่าเกวียน 5 โดยมีคณะกรรมการศูนย์ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเทศบาลตำบลพนมสารคามได้ให้การสนับสนุนวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ในการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 86,434