พิธีแถลงข่าว "งานถนนสายอาหารปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ มะม่วงดีที่พนมสารคาม ครั้งที่ 9

วันที่ 7 ก.พ. 2557 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลพนมสารคามจัดให้มีการแถลงข่าว "งานถนนสายอาหารปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ มะม่วงดีที่พนมสารคาม ครั้งที่ 9" ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 2557 ณ ถนนคู่ขนานสาย 304 (หน้า สนง.เทศบาลตำบลพนมสารคาม) โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม นายชูศักดิ์ เพ็งบุปผา ประธานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารพนมสารคาม นายศักดา ขันติพโล ประธานสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงฉะเชิงเทรา จำกัด นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ นายกสมาคมรักษ์ชุมชนแปดริ้ว ซึ่งภายในพิธีแถลงข่าวมีผู้สื่อข่าว ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มและองค์กรต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว รวมทั้งมีการสาธิตการแคะปากหม้อพนมสารคามแจกแก่ผู้ร่วมแถลงข่าวได้ร่วมกันชิมรสชาติ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 84,200