พิธีทำบุญเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทศบาลตำบลพนมสารคาม โดยมีนางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคามและประธานกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม ให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีการทำบุญและเลี้ยงภัตตาหารเพล รวมทั้งมีการเลี้ยงอาหารและแจกของสมนาคุณ และของขวัญให้แก่ผู้ร่วมงาน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 86,434