พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดภัย ชุมชนตลาดท่าเกวียน 5

วันที่ 2 มกราคม 2557 นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดภัย ชุมชนตลาดท่าเกวียน 5 โดยนางสรวีย์ จันธรรมาพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการชุมชนตลาดท่าเกวียน 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จากเทศบาลตำบลพนมสารคาม ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ในเขตอำเภอพนมสารคาม ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 89,118