กิจกรรมการล้างถนน

วันที่ 27 ธันวาคม 2556 เทศบาลตำบลพนมสารคามได้จัดให้มีการล้างถนนเพื่อเตรียมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ 2557 บริเวณถนนพนมพัฒนาและถนนเส้นพนม-บ้านสร้าง (ศูนย์การค้าศิริพนม) โดยมี จนท.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จนท.กองสาธารณสุขฯ  จนท.กองช่าง และอาสาสมัครกลุ่มระงับอัคคีภัยพนมสารคาม ร่วมกันปฏิบัติงาน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 84,199